Localitatea Pestisani

     
 
Sat Hobita comuna Pestisani
 
 
Pestisani Casa Memoriala Brancusi
 

 

Numele satelor aflate in administratie:

Peştişani, Brădiceni, Frânceşti, Boroşteni, Gureni, Hobiţa, Seuca

Obiective turistice:

Obiectivele de cult existente în comună sunt 9 biserici amplasate în satele Peştişani, Brădiceni, Hobiţa, Seuca, Frânceşti, Boroşteni, Gureni, Ansambluri arheologice (20A 010 satul Boroşteni în peştera Cioarei la 700 m N-V faţă de sat - aşezări din epoca paleolitică, 20A 011 satul Brădiceni - "Livezile Mari" la 3 km N-V de sat - aşezare şi necropolă din prima epocă a fierului), Monumente şi ansambluri de arhitectură (25B 095 satul Brădiceni - Biserica "Sf. Nicolae" 1739 - restaurată în 182-1832, 25 B 162 satul Frânceşti - cătun Boacşa - Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" 1823, 25B 162 satul Gureni - Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" 1735, 25B 172 satul Hobiţa Biserica de lemn "Sf. Dumitru" 1815, 25B 204 satul Peştişani Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva 1735 - modificată în 1856), Clădiri monumentale (20C 004 satul Hobiţa - Casa memorială "C. Brâncuşi".

Activitati specifice zonei:

Exploatarea lemnului, Agricultură, Turism, Activităţi agroalimentare şi servicii. Sunt aproximativ 25 de societăţi comerciale pe raza comunei.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ropenet.ro© 2008 | Contact: turism@ropenet.ro